Κηπευτικά

Ρεβίθι: Καλλιεργητικές Τεχνικές

Το ρεβίθι είναι ετήσιο φυτό, εντάσσεται σε προγράμματα αμειψισποράς λόγω των αζωτοβακτηριων.

Λατινική ονομασία: Η λατινική ονομασία είναι Cicer arietinum L. του γένους Cicer. Στην αρχαιότητα αναφορές υπάρχουν για το ρεβίθι οπού το αποκαλούσαν ‘ερέβενθοι’

Εποχή σποράς: Η εποχή σποράς είναι τον  Νοέμβριο ή  τον Μάρτιο με Απρίλιο. Με την πρώτη σπορά είναι εφικτό να γίνει η σπορά σε ξερικά χωράφια χωρίς προβλήματα φυτρώματος, με μεγαλύτερο πρόβλημα των περισσότερων ποικιλιών την μη καλή τους αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες. Με την δεύτερη σπορά αποφεύγεται το στρες των φυτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα και η προσβολή της ασχοκύτωσης είναι μικρότερη.

cicer-arietinum-l-plant

Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 7 cm φυτό από φυτό εντός της γραμμής και 20-30 cm γραμμή από γραμμή. Η σπορά γίνεται με μηχανές σιταριού (κατάλληλη ρύθμιση για να πετύχουμε το 25 cm γραμμή από γραμμή). Περίπου 50.000 φυτά στο στρέμμα είναι η ιδανική πυκνότητα. Η πυκτνότητα των φυτών στο στρέμματα διαφέρει στις μικρόσπερμες και τις μεγαλόσπερμες ποικιλίες. Βάθος σποράς έως 5cm.

Ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης:  Οι ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης για ανάπτυξη χωρίς προβλήματα στην ανθοφορία και στην καρπόδεση είναι περίπου 18-25 °C. Διαφοροποιήσεις τις θερμοκρασίες από τις ιδανικές έχουν επιπτώσεις στο φυτό με αποτέλεσμα και στην απόδοση.

Εδαφολογικές συνθήκες:  Αναπτύσσεται σε όλους τους τύπου εδάφους, ακόμα και σε εδάφη με ελλείψεις βασικών στοιχείων.  Ιδανικό ph 6 με 9. Προυπόθεση η καλή στράγγιση του χωραφιού.

Πότισμα: Ελάχιστες απαιτήσεις σε νερό. Αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε ξηρικά χωράφια.

Λίπανση:  Για την καλλιέργεια απαιτούνται 4 με 6 μονάδες Ν, 6 μονάδες P , και 4-6 μονάδες Κ. Για την επιλογή του κατάλληλου λιπάσματος και τις ποσότητας που θα χρησιμοποιηθεί καλό θα ήταν να υπάρχει μία εδαφολογική ανάλυση.

Πότισμα: Ανάγκες ποτίσματος το φυτό έχει στην ανθοφορία και στην καρπόδεση.

Εχθροί: Βρούχος, Λιριόμυζα και άλλα.

Ασθένειες: Μεγάλα προβλήματα από την ασχοκύτωση , επίσης σημαντικό πρόβλημα δημιουργεί η ριζοκτόνια και το φουζάριο.

Συγκομιδή: Ο παλαιός τρόπος ήταν το ξερίζωμα των φυτών, αποξήρανση και μετά αλωνισμός. Σήμερα γίνεται με θεριζοαλωνιστικές μηχανές οσπρίων, και ο χρόνος καθορίζεται όταν η υγρασία των σπόρων είναι μικρότερη από 15%.

 

Πηγές

Κτηνοτροφικά φυτά – Το κτηνοτροφικό ρεβίθι. Γεωργία και κτηνοτροφία, (3ος/2012)

Ηλιάδης, Κ. 1995. Λίπανση φακής και ρεβιθιών. Γεωργία-Κτηνοτροφία 9/1995, σελ. 156-157.

Παπακώστα-Τασοπούλου, Δ.2005  Ειδική Γεωργία Ι Ψυχανθή (Καρποδοτικά-Χορτοδοτικά) εκδόσεις σύγχρονη παιδεία

Πηγές φωτογραφιών

http://gardeningsolutions.ifas.ufl.edu/mastergardener/outreach/plant_id/vegetables/garbanzo.shtml

Απάντηση