Καλλιεργητικές Τεχνικές

Κρεμμύδι ξερό: Καλλιεργητικές Τεχνικές

Φυτό του χειμώνα, όπου έχει εξέχουσα θέση το προϊόν του στην διατροφή μας. Το χαρακτηριστικό του άρωμα είναι αυτό που το προσδιορίζει και οφείλεται σε αιθέρια έλαια. Ο βιολογικός κύκλος του κρεμμυδιού ολοκληρώνεται μετά από 2 χρόνια (παραγωγή σπόρου).

  • Για την παραγωγή βολβού και φρέσκου κρεμμυδιού καλλιεργείται ως μονοετές σε μία καλλιεργητική περίοδο

Λατινική ονομασία: Η λατινική ονομασία του είναι Allium cepa και ανήκει στην οικογένεια Alliaceae

Τρόπος σποράς: Για ξερό κρεμμύδι σπέρνονται ή με σπόρο στο χωράφι (μπαρούτι) με ή με φύτευση κοκκαριού. Η πρώτη σπορά γίνεται με μηχανές πνευματικές βαμβακιού και η δεύτερη με ειδικές μηχανές φύτευσης βολβών. Η φύτευση κοκκαριού δίνει πιο πρώιμη συγκομιδή.

Εποχή σποράς: Η σπορά με μηχανές γίνεται τον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο και Φεβρουάριο Μάρτιο. Η φύτευση του κοκκαριού γίνεται Οκτώβριο έως Φεβρουάριο.

Αποστάσεις σποράς και φύτευσης 10 cm φυτό από φυτό εντός της γραμμής και  20 cm περίπου γραμμή από γραμμή.  Βάθος σποράς 1 cm.

Ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης: Οι  ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης είναι 10 °C με 24 °C.

%ce%ba%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%bc%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1

Εδαφολογικές συνθήκες: Το έδαφος που θα επιλεγεί να στραγγίζει καλά και να είναι μεσαίας και ελαφριάς σύστασης με υψηλή οργανική ουσία. Δεν πρέπει να επιλέγονται συνεκτικά εδάφη που κρατούν υγρασία, γιατί θα υπάρχουν προβλήματα με μυκητολογικές ασθένειες και επίσης θα διαταράσσεται η φυσιολογική ανάπτυξη των βολβών (παραμορφώσεις βολβών). Ιδανικό pH εδάφους 6 με 7,5.

Λίπανση: Απαιτήσεις της καλλιέργεια 19 μονάδες Ν, 6 μονάδες P, 16 μονάδες Κ. Οι ελλείψεις ιχνοστοιχείων δημιουργούν τροφοπενείες. Οι πιο συχνές και σημαντικές είναι οι τροφοπενείες ψευδαργύρου (στρίβουν τα φύλλα), μαγνήσιο και του μαγγανίου. Απαραίτητη είναι η εδαφική ανάλυση για την σωστή λίπανση της καλλιέργειας.

Εχθροί: Σημαντικότεροι εχθροί ο Κρεμμυδοφάγος, Θρίπας, Τετράνυχος, Υλέμια και άλλα.

Ασθένειες: Η αμειψισπορά είναι απαραίτητη κάθε χρόνο για την αποφυγή ασθενειών. Σημαντικότερες ασθένειες ο περονόσπορος, Σκωριάσεις, Σκληρωτίνια, Βοτρύτης και άλλα. Οι μετασυλλεκτικές ασθένειες επίσης είναι πολύ σημαντικές γιατί υποβαθμίζουν το προϊόν και μειώνουν τον χρόνο αποθήκευσης.

Συγκομιδή: Για την συγκομιδή του κρεμμυδιού απαιτούνται τρία στάδια.

  • Κατάλληλος χρόνος συγκομιδής όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των φυτών έχουν ρίξει τα φύλλα τους στο έδαφος. Έχει προηγηθεί μία εβδομάδα πριν σταμάτημα του ποτίσματος
  • Τα φυτά εκριζώνονται και αφήνονται στο χωράφι να ‘ψηθούν’, το λεγόμενο στάδιο μεθωρίμανσης των βολβών. Σημαντικό στάδιο για την ‘σκληραγώγηση’ των βολβών για την μακροβιότερη αποθήκευση των βοβλών.
  • Συγκομιδή με μηχανικά μέσα των βολβών όπου κόβονται τα φύλλα του φυτού και μένει μόνο βολβός.

Αποθήκευση:

Αφού έχει γίνει διαλογή των βολβών αποθηκεύονται. Ιδανικές θερμοκρασίες 0-2°C για 5-6 μήνες με σχετική υγρασία 80-85%.

Πηγές

Brewster, James L. (1994). Onions and other vegetable Alliums (1st ed.). Wallingford, UK

Απάντηση