Καλλιεργητικές Τεχνικές

Κουνουπίδι:Καλλιεργητικές Τεχνικές

Το κουνουπίδι είναι φυτό που τρώγεται κυρίως τους χειμερινούς μήνες.

Λατινική ονομασία: Η λατινική ονομασία του είναι Brassica οleracea l. botrytis  L και ανήκει στην οικογένεια των Σταυρανθών.

Εποχή σποράς: Η σπορά ξεκινά στο φυτώριο από Μάιο έως Σεπτέμβριο. Μετά από 4 με 5 εβδομάδες περίπου γίνεται μεταφύτευση στο χωράφι.  Ιδανικό μέγεθος φυτών για μεταφύτευση 4 με 6 φύλλα. Αποστάσεις φύτευσης 40-60 cm φυτό από φυτό εντός της γραμμής και 60-80 cm γραμμή από γραμμή. Μία τυπική φυτεία κουνουπιδιού έχει περίπου 2500 φυτά στο στρέμμα.

Ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης:   Ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξης 15-20°C. Θερμοκρασίες μεγαλύτερες δημιουργούν ταχεία ανάπτυξη του φυτού και μη σταθερές ανθοκεφαλές με τάση για άνθηση και δημιουργία παραμορφώσεων της ανθοκεφαλής. Επίσης και χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν παραμορφώσεις.

Εδαφολογικές συνθήκες: Ιδανικό pH εδάφους 6,0-6,5. Το κουνουπίδι καλλιεργείται σε όλα τα εδάφη αρκεί να στραγγίζουν. Το κλίμα παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή της περιοχής εγκατάστασης της καλλιέργειας. Να αποφεύγονται περιοχές με μεγάλη υγρασία γιατί είναι δύσκολή η καταπολέμηση των ασθενειών.

Λίπανση: :  Για την καλλιέργεια απαιτούνται 19 μονάδες Ν, 12 μονάδες P , και 24 μονάδες Κ. Για την επιλογή του κατάλληλου λιπάσματος και τις ποσότητας που θα χρησιμοποιηθεί καλό θα ήταν να υπάρχει μία εδαφολογική ανάλυση. Με την δημιουργία του κεφαλιού του κουνουπιδιού απαραίτητοι ψεκασμοί με βόριο για την αποφυγή κούφιου βλαστού. Επίσης και ελλείψεις μολυβδαίνιου δημιουργούν αδυναμία εμφάνισης ανθοκεφαλών, παραμορφώσεις φύλλων.

Εχθροί: Κύριοι εχθροί είναι Αφίδες και επίσης και τα Λεπιδόπτερα ( πράσινο σκουλήκι, πλουτέλλα, πιερίδα), Αγρότιδες, σιδηρουσκούληκα.

Ασθένειες: Κύριες ασθένειες είναι η Αλτερναρίωση, Αδρομυκώσεις, ο Περονόσπορος και η Σκληρωτινίαση.

Αποθήκευση: Η θερμοκρασία αποθήκευσης 0oC και η σχετική υγρασία 95-97% για τρεις εβδομάδας με καλό αερισμό του χώρου αποθήκευσης. Μετά το κόψιμο από το χωράφι σημαντική παρατήρηση η άμεση πρόψυξη του κουνουπιδιού στους 4 oC.

Απάντηση