Ζιζάνια

Ζιζάνια: Άγριο Σινάπι

Εντοπίζεται σε όλη την Ελλάδα, είναι ετήσιο πλατύφυλλο ζιζάνιο και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις καλλιέργειες. Είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση του. Εντοπίζεται ακόμα και στα παρτέρια μεγαλουπόλεων.

Τοπικές ονομασίες: Λαψάνα

Προβλήματα: Μείωση της απόδοσης της καλλιέργειας και ποιοτική υποβάθμιση των προϊόντων. Σε πολλά σημεία του χωραφιού βγαίνει και ‘σβήνει΄ την καλλιέργεια.

Λατινική ονομασία: Ανήκει στην οικογένεια Brassicaceae και η λατινική του ονομασία είναι Sinapis arvensis L.

Εποχή εμφάνισης: Ετήσιο ζιζάνιο και εντοπίζεται όλες τις εποχές του χρόνου.  Ανθίζει πλέον από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο.

Καλλιέργειες που εντοπίζεται: Δημητριακά, Ψυχανθή, καλλωπιστικά, λαχανικά. Εγκαθίσταται σε όλες τις καλλιέργειες που σπέρνονται από Σεπτέμβριο έως τον Απρίλιο

Εντοπίζεται στην βιβλιογραφία ότι είναι Φορέας πολλών εχθρών και ασθενειών

sinapis arvensis (2)

Φωτογραφία νεαρού φυτού, έτσι θα το αναγνωρίζεται σε αρχικά στάδια.

Εδάφη προτίμησης: Προσαρμόζεται και αναπτύσσεσαι σε όλα τα εδάφη πλην τον όξινων εδαφών.

Τρόποι αναπαραγωγής: Κυρίως με τον σπόρο όπου μεταδίδεται με τον αέρα. Παράγει πάνω από 1000 σπόρους ανά φυτό όπου τα σπόρια μπορεί να μείνουν αδρανή για πολλά χρόνια. Τα σπόρια θα βλαστήσουν σταδιακά ενώ κάποια θα μπουν σε λήθαργο και μόλις βρουν τις ιδανικές συνθήκες θα βλαστήσουν. Η βλαστικότητα τους μπορεί να μειωθεί στο 30% σε μία χρονιά αλλά ο πληθυσμός εξακολουθεί να είναι μεγάλος.

Αντιμετώπιση: Η καταστροφή των ζιζανίων με μηχανικά μέσα η με καθολικά ζιζανιοκτόνα όταν βρίσκεται στις άκρες των χωραφιών ή στα κανάλια. Η κοπριά που αν τυχόν  ρίξετε στο χωράφι σας να επιβεβαιώσετε ότι δεν έχει σπόρους ζιζάνιών. Πυκνές φυτεύσεις των καλλιεργειών δυσκολεύουν την δίοδο του σπόρου του ζιζανίου να βρει ελεύθερο χώρο εγκατάστασης. Επίσης σε ΄βρόμικα΄ χωράφια η συχνή κατεργασία δύο φορές όργωμα , δύο με τρεις φορές σβάρνισμα ‘βοηθούν’ στην δραστική μείωση των πληθυσμών. Η συχνή αναμόχλευση βοηθά πολλά σπόρια να βγουν στην επιφάνεια και να βλαστήσουν. Είναι ευαίσθητο στην ηλιοαπολύμανση του εδάφους.

Καταπολέμηση: Με χημικά ζιζανιοκτόνα. Συμβουλευτείτε τον τοπικό γεωπόνο πιο ζιζανιοκτόνο έχει έγκριση για την καλλιέργεια που σας ενδιαφέρει, και διαβάστε και στην ετικέτα ότι αναφέρει ότι έχει έγκριση στην καλλιέργεια που έχετε. Καταπολεμείται και με προφυτρωτικά και με μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα.

Απάντηση