Γεωπονικοί Προβληματισμοί

Προκλήσεις της Ελληνικής γεωργίας

Η αγροτική παραγωγή  αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις τόσο σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο τις επόμενες δεκαετίες.

Αυτό  δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τις μικρές και μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Επηρεάζει τόσο την αγροτική κοινωνία όσο και την οικονομία.

  • Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και κατανάλωση γεωργικών προϊόντων (π.χ σιτάρι στην Κίνα) σε αναπτυσσόμενες περιοχές αυξάνουν περίπου 5% την ζήτηση αγροτικών προϊόντων κάθε χρόνο.

Η επιτυχία αυτής της πρόκλησης θα προέλθει με αύξηση των αποδόσεων και με την  στροφή καλλιεργειών σε ευνοϊκές και προσοδοφόρες καλλιέργειες (π.χ  λαχανικών) για το κλίμα της Ελλάδας. Προϋπόθεση ο συντονισμός των αγροτών τόσο στην καλλιέργεια όσο και στην εμπορία. Ακούγεται πολύ κλισέ αλλά είναι μονόδρομος. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής θα πρέπει να αναδύονται και να υπάρχει στόχος μείωσης του κόστους  παραγωγής. Είμαστε σε καλή γεωγραφική θέση για τις αγορές του εξωτερικού.

  • Ορθολογικές επενδύσεις βάσει στρατηγικού σχεδίου στα πλαίσια της Καπ (παρότι μπορεί να έχουμε διαφωνίες με αυτήν). Τι είναι μία λογική επένδυση για την Ελλάδα;

Λογικό δεν είναι να προσπαθούμε να παράγουμε προϊόντα βιομηχανικά που παράγουν οι Ευρωπαϊκές Βόρειες Χώρες και αποτύχαμε οικτρά στο να παράγουμε αυτά τα προϊόντα. Τα διαφοροποιημένα εξαγωγικά προϊόντα είναι πιο σταθερά τόσο στην προσφορά όσο και στην ζήτηση.

Δεν είναι λογικό να μην υπάρχει ούτε μια ελληνική εταιρία που παράγει σπόρους, λιπάσματα, φάρμακα και όλες οι εισροές του χωραφιού να έρχονται από το εξωτερικό.

  • Απαιτητικοί καταναλωτές τόσο στην ποιότητα όσο και στην τιμή του προϊόντος.

Οι καταναλωτές του παρόντος και του μέλλοντος ολοένα ανεβάζουν τις απαιτήσεις τους. Το ίντερνετ μπορεί να βοηθήσει και να δώσει πληροφορία στον καταναλωτή από το χωράφι μέχρι το τραπέζι.

Η πρόκληση είναι πώς θα κάνουμε φθηνά ποιοτικά προϊόντα. Οι φορείς των αγροτών θα πρέπει να συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή και να δούνε πως θα μειώσουν το κόστος παραγωγής. Αυτό δεν θα γίνει με κανένα μαγικό ραβδί αλλά με δουλεία και συντονισμό των αγροτών σε αυτήν την κατεύθυνση. Η μοιρολατρία πρέπει να σταματήσει, προβλήματα όπως  ο μικροτεμαχισμός και πολλές άλλες παθογένειες θα πρέπει να εκλείψουν.

  • Δημιουργία φήμης των ελληνικών προϊόντων. Τόσο για τον πράσινο τρόπο παραγωγής τους όσο και για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τους.

Δεν θα γίνει από την μία μέρα στην άλλη όσο δεν παράγουμε ποιοτικά προϊόντα.

Απάντηση