Κηπευτικά

Πως σχεδιάζουμε την αμειψισπορά

%ce%bf%cf%81%ce%b3%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-1-2

Ο Δεκέμβριος  είναι ο μήνας περισυλλογής και ξεκούρασης των περισσοτέρων παραγωγών. Έως τα τέλη Νοεμβρίου οι περισσότερες εργασίες έχουν τελειώσει.

Η αμειψισπορά είναι ένα εργαλείο όπου βοηθάει τα εδάφη να απαλλαχθούν από προβλήματα (ασθένειες, ζιζάνια, εχθρούς ή ελλείψεις θρεπτικών) που υπήρχαν στο χωράφι και στο να μην δημιουργηθούν νέα προβλήματα.

Ο κάθε παραγωγός και κάθε σύμβουλος γεωπόνος πρέπει να δημιουργήσει ένα πλάνο καλλιεργειών που να λαμβάνει πολλούς συγκεκριμένους παράγοντες. Από τον εξοπλισμό του παραγωγού, τις κλιματολογικές συνθήκες και πολλούς άλλους.

Πολλές απόψεις για το πώς θα γίνει η αμειψισπορά.

  • Μια καλή συνταγή καφενείου είναι μετά από κηπευτικά να ακολουθούν σιτηρά ή ψυχανθή. Αναφέρουμε συνταγή καφενείου γιατί για να προτείνει κάποιος γεωπόνος καλλιέργεια για αμειψισπορά πρέπει να εξετάσει πολλούς συγκεκριμένους παράγοντες.
  • Ελάχιστους εχθρούς, ασθένειες ή φορείς εχθρών και ασθενειών είναι κοινές σε λαχανικά και σιτηρά. Γενικά με το πέρασμα του χρόνου μειώνεται το μόλυσμα.  Αναλόγως το πρόβλημα καθορίζεται και το χρονικό διάστημα (χρόνια) που θα επιλέξουμε την αμειψισπορά.
  • Οι ανάγκες σε λίπανση είναι μικρότερες από τα λαχανικά και το έδαφος μπορεί να αναπληρώσει ένα μέρος αυτών των θρεπτικών που απομακρύνθηκαν και να επουλώσει κάποια προβλήματα.
  • Σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα πρέπει να μπούνε χειμερινά λαχανικά η αμειψισπορά με καλαμπόκι είναι μία καλή λύση.
  • Απαραίτητη η αμειψισπορά για ασθένειες και εχθρούς καραντίνας. Επίσης απαραίτητη η αμειψισπορά σε όλα τα καλλιεργούμενα στρέμματα τις περιοχής διότι αν δεν γίνει απολύμανση μηχανημάτων κάθε φορά που θα μπαίνουν σε μη μολυσμένα εδάφη θα έχουν μεγάλους κίνδυνους να μολυνθούν.

Η μνήμη και η εμπειρία των παραγωγών ειδικά αν είναι γραμμένη με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (θερμοκρασίες, αποδόσεις, προβλήματα από ασθένειες, εχθρούς) ανά χρονιά βοηθά στην σωστή λήψη αποφάσεων.

Απάντηση