Ασθένειες φυτών

Ασθένειες Ελιάς: Κυκλοκόνιο Ελιάς

Είναι από τις σοβαρότερες ασθένειες φυλλώματος της Ελιάς

Λατινική ονομασία: Spilocaea οleagina (Cycloconium oleaginum).

Συμπτώματα: Κύριο σύμπτωμα της ασθένειας αυτής είναι η εμφάνιση κυκλικών σκούρο κίτρινων κηλίδων στην επάνω επιφάνεια των φύλλων < μάτι παγωνιού> και προκαλεί πτώση φύλλων και μη παραγωγή καρπών. Τα δέντρα εξασθενούν, έχουμε φαινόμενα ξήρανσης κλάδων και μείωση παραγωγής.

Spilocaea-oleaginea

Φωτογραφία: Χαρακτηριστικό σύμπτωμα του κυκλοκονίου

Βιολογικός κύκλος: Το κυκλοκόνιο διαχειμάζει με την μορφή κυρίως κονιδίων αλλά και μυκηλίων στο δέντρο. Τα κονίδια μεταφέρονται με το νερό της βροχής, τον άνεμο και τα έντομα. Ιδανικές θερμοκρασίες βλάστησης των κονιδίων είναι 10 ° C με 20 ° C και χρειάζονται υψηλή υγρασία για να αναπτυχθούν. Οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες περιορίζουν την βιωσιμότητα των κονιδίων, το ίδιο και οι θερμοκρασίες του χειμώνα.

Οι περίοδοι όπου έχουμε νέες μολύνσεις είναι κυρίως τον Φθινόπωρο αλλά και την Άνοιξη.

Ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης:  15 ° C με 20 ° C. Κυρίως  άνοιξη φθινόπωρο έχουμε την μεγαλύτερη προσβολή. Όταν δεν το ευνοούν οι θερμοκρασίες βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση και όταν ξανά είναι ευνοϊκές οι συνθήκες  δραστηριοποιείται.

Αντιμετώπιση:  Αποφυγή πολύ υγρών περιοχών για εγκατάσταση της καλλιέργειας, φύτευση προς την κατεύθυνση του ανέμου. Ισορροπημένη λίπανση της ελιάς. Μην ρίχνεται λιπάσματα μόνο αζώτου γιατί αλλάζει η ισορροπία των θρεπτικών στο δέντρο και τα κάνει ευάλωτα σε ασθένειες.

Καταπολέμηση: Οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση της ασθένειας γίνονται τον φθινόπωρο και την άνοιξη, είναι κυρίως προληπτικοί ψεκασμοί. Πολλοί παράγοντες καθορίζουν τον χρόνο επέμβασης κυρίως γίνονται πριν από περίοδο με βροχές.

Με ψεκασμούς με μυκητοκτόνα φυλλώματος εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. Ρωτήστε τον τοπικό Γεωπόνο για την καλύτερη περίοδο ψεκασμού στις δικές σας συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες

ΠΗΓΕΣ

  1. R. Viruega, J. Moral, L. F. Roca, N. Navarro, and A. Trapero, 2013, Spilocaea oleagina in Olive Groves of Southern Spain: Survival, Inoculum Production, and Dispersal. The American Phytopathological Society

Απάντηση