Καλλιεργητικές Τεχνικές

Φακή: Καλλιεργητικές Τεχνικές

lentils

Οι φακές είναι ετήσιο ποώδες φυτό της οικογένειας των Ψυχανθών και θεωρείται μία από τις παλαιότερες καλλιέργειες στον κόσμο με καταγωγή της την νοτιοδυτική Ασία και Μεσόγειο, εντάσσεται σε προγράμματα αμειψισποράς.

Από διατροφικής άποψης οι φακές είναι πλούσιες σε σίδηρο, επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και βιταμίνες. Χρησιμοποιείτε και ως ζωοτροφή σε κάποιες χώρες. Η πρώτη χώρα σε παραγωγή φακής είναι ο Καναδάς που κατέχει το 40% της παγκόσμιας παραγωγής.

Λατινική ονομασία: Η λατινική ονομασία είναι Lens culinaris της οικογένειας των ψυχανθών.

Ποικιλίες: Πληθώρα ποικιλιών με διαφορετικό χρώμα σπόρων, μέγεθος σπόρων υπάρχουν οι μικρόσπερμες και οι μεγαλόσπερμες ποικιλίες κ.α.

lentils1

Εποχή σποράς:  Οι φακές είναι μια χειμερινή καλλιέργεια, η εποχή σποράς είναι τον  Νοέμβριο ή τον Μάρτιο με Απρίλιο. Με την πρώτη σπορά είναι εφικτό να γίνει η σπορά σε ξερικά χωράφια χωρίς προβλήματα φυτρώματος. Με την δεύτερη σπορά αποφεύγεται το στρες των φυτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα και η προσβολή της ασχοκύτωσης είναι μικρότερη Ωστόσο, με την καθυστερημένη σπορά θα έχουμε μειωμένες αποδόσεις και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.

Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 5  cm φυτό από φυτό εντός της γραμμής και 12 cm γραμμή από γραμμή. Η σπορά γίνεται με μηχανές σιταριού. Περίπου 150.000 φυτά στο στρέμμα είναι η ιδανική πυκνότητα. Η πυκνότητα των φυτών στα στρέμματα διαφέρει στις μικρόσπερμες και τις μεγαλόσπερμες ποικιλίες. Βάθος σποράς έως 3cm.

Ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης:  Οι ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης για ανάπτυξη χωρίς προβλήματα στην ανθοφορία και στην καρπόδεση είναι περίπου 18-25 °C. Διαφοροποιήσεις τις θερμοκρασίες από τις ιδανικές έχουν επιπτώσεις στο φυτό με αποτέλεσμα και στην απόδοση. Θερμοκρασίες μείον 15 °C θα δημιουργήσουν προβλήματα στην ανάπτυξη των φυτών έως και καταστροφή φυτών.

Εδαφολογικές συνθήκες:  Αναπτύσσεται σε όλους τους τύπου εδάφους. Αλλά δεν προτιμά τα βαριά σύστασης χωράφια  (έχουμε μειωμένες αποδόσεις), προϋποθέτει καλή στράγγιση. Ιδανικός τύπος εδαφών είναι αμμοαργιλώδη. Ιδανικό pΗ 6 με 8. Προϋπόθεση η καλή στράγγιση του χωραφιού.

Πότισμα: Μικρές απαιτήσεις σε νερό. Κρατήστε την φακή ομοιόμορφα υγρή. Οι φακές είναι πιο ανεκτικές στην ξηρασία από τα άλλα όσπρια. Ανάγκες ποτίσματος το φυτό έχει στην ανθοφορία και στην καρπόδεση. Αναπτύσσεται ικανοποιητικά και σε ξηρικά χωράφια σε περιοχές που έχουμε βροχές τον Απρίλιο και Μάιο. Πριν τον αλωνισμό τα αφήνετε στο χωράφι απότιστα να ξεραθούν.

Λίπανση: Για την καλλιέργεια απαιτούνται 4 με 6 μονάδες Ν, 6 μονάδες P , και 4-6 μονάδες Κ. Για την επιλογή του κατάλληλου λιπάσματος και τις ποσότητας που θα χρησιμοποιηθεί καλό θα ήταν να υπάρχει μία εδαφολογική ανάλυση.

Εχθροί: O Βρούχος, Λιριόμυζα και άλλα.

Ασθένειες: Πολλές ασθένειες προσβάλουν την φακή, όπως η ασχοκύτωση, επίσης σημαντικό πρόβλημα δημιουργεί η ριζοκτόνια και το φουζάριο, η σκωρίαση. Επίσης πολλές ιώσεις του φασολιού και το αρακά προσβάλουν την φακή.

Ζιζάνια: Τα ζιζάνια μειώνουν τις αποδόσεις της φακής,  η χρήση εγκεκριμένων ζιζανιοκτόνων τόσο προφυτρωτικών όσο και μεταφυτρωτικών κρίνεται επιβεβλημένη σε μεγάλους πληθυσμούς. Μπορεί να γίνει και βιολογική φακή δηλαδή χωρίς ζιζανιοκτόνα αλλά εκεί θα χρειαστεί να γίνει εξαγωγή των ζιζανίων με τα χέρια.

Συγκομιδή:  Ο παλαιός τρόπος ήταν το ξερίζωμα των φυτών, αποξήρανση και μετά αλωνισμός. Σήμερα γίνεται με θεριζοαλωνιστικές μηχανές οσπρίων, και ο χρόνος καθορίζεται όταν η υγρασία των σπόρων είναι μικρότερη από 14%. Η μέση απόδοση ανά στρέμμα είναι 140 κιλά, υπάρχουν αναφορές σε κάποιες χώρες έως και 300 κιλά/στρεμμα . Πατήστε εδώ για να δείτε ένα μικρό ντοκιμαντέρ για το πώς γίνεται ο αλωνισμός του και η μεταποίηση του στον Καναδά.

Πηγές Φωτογραφιών:

www.pixabay.com

wikipedia

Απάντηση