Εχθροί - Έντομα

Πως κρατάμε μακριά από τα φυτώρια μας τα έντομα και άλλους εχθρούς

fitoria

Πολλές φορές τυχαίνει να έχετε φυτώρια και να αντιμετωπίζετε προβλήματα με εχθρούς που πολλές φορές σας καταστρέφουν ολόκληρες παρτίδες φυτεύσεων. Εδώ θα σας αναφέρουμε κάποιους τρόπους που θα μειώσετε αν όχι να εξαλείψετε τους επιζήμιους εχθρούς που καταστρέφουν την παραγωγή και δημιουργούν οικονομική ζημία.

Η διαχείριση των εχθρών δεν είναι μία εύκολη διαδικασία και δεν σχετίζεται από μία μόνο εργασία αλλά από σειρά ενεργειών. Οι κύριοι παράγοντες είναι η υγιεινή του φυτωρίου, η τήρηση της ορθή γεωργική πρακτική, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, και εφαρμογή στο σωστό χρόνο των εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων.

Υγιεινή φυτωρίου-θερμοκηπίου παίζει σπουδαίο ρόλο που παρότι πολλοί το γνωρίζουν λίγοι τα τηρούν. Πολλές φορές πάμε σε φυτώρια που έχουν ζιζάνια, δεν γίνεται σωστός καθαρισμός του χώρου, δεν γίνεται η σωστή απολύμανση, καθαρισμός στους πάγκους εργασίας, στο δάπεδο, στα εργαλεία, στα υλικά που θα επαναχρησιμοποιηθούν γλάστρες κ.α, στους σωλήνες άρδευσης κ.α. Το απολυμαντικό που θα χρησιμοποιήσετε καλό είναι να το συζητήσετε με τον τοπικό γεωπόνο σας ώστε να σας προτείνει το κατάλληλο για την περίπτωση σας.  Ο σχολαστικός καθαρισμός σώζει από την δημιουργία εστιών μόλυνσης τόσο εχθρών όσο και των ασθενειών.

Υπάρχει μία αντίληψη σε έναν κρύο του χειμώνα να <<αφήσουμε>> το θερμοκήπιο να κρυώσει για να σκοτωθούν τα έντομα στις θέσεις διαχείμασης τους, άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε ενέργειες αργότερα. Η εμπειρία δεν επιβεβαιώνει αυτή την αντίληψη γιατί αυτές οι θερμοκρασίες είναι δύσκολο να κατεβούν πολύ στα θερμοκήπια. Πέρσι που είχε -15 σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας είχαν εξίσου προβλήματα από θρίπα, πράσινο σκουλήκι κ.α

Η ίδια αντίληψη ισχύει και για την αυξημένη θερμοκρασία του καλοκαιριού, φαίνεται να έχει μία μεγαλύτερη βάση και υπάρχουν πολλές εργασίες για αυτό, παράδειγμα σε θερμοκρασία των 46 βαθμών Κελσίου έχουμε αναφορές για σημαντική μείωση πληθυσμών θρίπα.  Εφαρμόζεται ως τακτική σε πολλά φυτώρια (ηλιοαπολυμάνσεις κ.α) αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε όλες τις ενέργειες για να έχουμε καθαρό φυτώριο.

Το έδαφος που χρησιμοποιείται στα φυτώρια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από εχθρούς και ασθένειες, οπότε το χώμα που θα χρησιμοποιήσετε να έχει παστεριωθεί για μισή ώρα στους 85 βαθμούς Κελσίου. Ερευνήστε πως θα κάνετε την παστερίωση του εδάφους με το μικρότερο κόστος ή αν αγοράζεται χώμα να είναι παστεριωμένο.

Ο καλός αερισμός του φυτωρίου είναι βασικός για να αποφεύγουμε υψηλή σχετική υγρασία.

Ένα λάθος που συναντάμε συχνά είναι να βλέπουμε στον ίδιο χώρο να έχουμε νεαρά φυτά τόσο από λαχανικά όσο από ανθοκομικά. Καλό είναι να τα έχετε σε ξεχωριστούς χώρους ή να φτιάξετε <δωμάτια> όπου θα τα ξεχωρίζετε σε ομάδες φυτών. Αυτό γίνεται για να αποκλειστεί η μεταφορά  εχθρών που μπορεί να φέρουν ασθένειες και ιούς στα λαχανικά και το αντίθετο.

Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει από την αρχή και δεν πρέπει να βασίζεστε, α εμείς στην περιοχή δεν έχουμε το τάδε έντομο.

Κατασταλτικά θα σας πει ο τοπικός γεωπόνος τι εφαρμογές με εντομοκτόνο θα κάνετε, αλλά πως θα σας φαινόταν με τις ελάχιστες εφαρμογές να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε,  μήπως μεγάλο οικονομικό όφελος; Επίσης πολλές φορές όταν φανεί το πρόβλημα, είναι αργά για βελτιώσεις και έχετε σίγουρα  ζημία, τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο.

Πηγή φωτογραφιών: wikimedia

Απάντηση