Εργασία-Σεμινάρια-Συνέδρια

Πρόγραμμα στήριξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Έχει προκηρυχθεί πρόγραμμα στήριξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την ανάπτυξη τους με στόχο να συνεχίσουν να υφίστανται στο μέλλον.

Παρακάτω θα βρείτε την πρώτη πρόσκληση που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου θα βρείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Κυρίως γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια (φορολογικών στοιχείων) των ετών 2015, 2016 και 2017.   Στο άρθρο 7 αναφέρει τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων. Στο άρθρο 8 κριτήρια επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης και στο άρθρο 9 μη επιλέξιμοι υποψήφιοι.

1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020

Χαιρόμαστε όταν ανοίγουν τέτοια προγράμματα και ευχόμαστε να πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα.

Απάντηση