Εργασία-Σεμινάρια-Συνέδρια

Ματιές στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων

Στον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων ένα από τα σημαντικά αξιοθέατα του νομού Κιλκίς (κοντά στο χωρίο Ποντοκερασιά) θα γίνει μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση στις 23 Ιουνίου 2019

Απάντηση