Ζιζάνια

Η διαχείριση των ζιζανίων το Φθινόπωρο

Η διαχείριση αυτήν την εποχή μας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα

Ο εντοπισμός και ταυτοποίηση των ζιζανίων στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου θα βοηθήσει στο πρόγραμμα διαχείρισης τους τα επόμενα χρόνια. Κάνοντας αυτήν την διαδικασία γνωρίζεται σε ποια σημεία του χωραφιού εντοπίζονται και ποια ζιζάνια υπάρχουν.

Η πυκνότητα τους στο χωράφι πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν σε συνδυασμό  με  το ποια ζιζάνια έχουμε. Η πορφυρή κύπερη για παράδειγμα είναι πολύ δύσκολο ζιζάνιο στην καταπολέμηση του ειδικά στις πλατύφυλλές καλλιέργειες  και εξαπλώνεται πολύ γρήγορα με ριζώματα και κόνδυλους σε όλο το χωράφι σχεδόν σε μία χρονιά. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται δραστικά μέτρα διαχείρισης.

Τα ζιζάνια που έχει το χωράφι μας καθορίζουν τις καλλιέργειες που θα επιλέξουμε τις επόμενες χρονιές. Η ζιζανιοκτονία δεν είναι ‘παίξε γέλασε’ υπάρχουν πολλά ζιζανιοκτόνα που έχουν εγκρίσεις στις καλλιέργειες που θέλουμε και στα ζιζάνια που στοχεύουμε, όπου πολλές φορές δεν έχουν καθόλου καλά αποτελέσματα, μερικές φορές έχουν και φυτοτοξικότητα  στην καλλιέργεια. Για αυτό τον λόγο επιλέγουμε καλλιέργειες, όπου τα ζιζάνια μπορούν να ελεγχθούν ευκολότερα.

Αποφυγή πτώσης των σπορίων στο χωράφι με ξεβοτάνισμα των ζιζανίων όπου είναι εφικτό. Πολλά ζιζάνια παράγουν χιλιάδες σπόρια ή κονδύλους. Η μηχανική καταπολέμηση μετά την συγκομιδή είναι επιβεβλημένη για πολλά ζιζάνια και πολλά φυτά εθελοντές όπως το ηλιόσπορο. Η μη έγκαιρη μηχανική καταπολέμηση δημιουργεί πολλά προβλήματα.

Ο ιδανικός χρόνος διαχείρισης των ζιζανίων (μηχανική κατεργασία ή καθολικό ζιζανιοκτόνο)  είναι το φθινόπωρο. Ο ψεκασμός αυτή την εποχή πρέπει να γίνεται το απόγευμα μετά από ένα κρύο πρωινό για να ‘’ κατέβει’’ το ζιζανιοκτόνο.

Απάντηση