Κλίμα και προβλήματα στα φυτά

Επιπτώσεις από τον παγετό στα χειμερινά σιτηρά

frozen

Πολλοί παραγωγοί στην βόρεια Ελλάδα φέτος μας ρωτάνε για τις επιπτώσεις που θα έχουν τα χειμερινά σιτηρά από τον παγετό. Σε πολλές περιοχές είχαμε θερμοκρασίες  15 ° C κάτω από το μηδέν.  Τα προβλήματα της ξηρασίας τον Νοέμβριο και  Δεκέμβριο σε συνδυασμό με τις πολικές θερμοκρασίες  του Ιανουαρίου μας οδήγησαν στο να έχουν τα σιτηρά στα χωράφια εικόνα που δεν είχαμε συνηθίσει τέλη Ιανουαρίου τα προηγούμενα χρόνια σχετικά άδεια χωράφια με κιτρινισμένα φυτά.

Η ζημιά είναι δύσκολή να εκτιμηθεί αυτό το χρονικό διάστημα.  Οι θερμοκρασίες που καταγράφουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί πολλές φορές δεν αντιπροσωπεύουν την θερμοκρασία του αγρού που σε πολλές περιπτώσεις η θερμοκρασία αέρα είναι χαμηλότερη έως και 2 βαθμούς.  Η θερμοκρασία, η διάρκεια της έκθεσης, η υγρασία του εδάφους και η ταχύτητα του ανέμου έχουν αντίκτυπο στον τραυματισμό από παγετό.

Συμπτώματα από παγετό

Συνήθως τα συμπτώματα φαίνονται μία η και παραπάνω εβδομάδες από τον παγετό. Ρόλο σημαντικό στην γρήγορη εμφάνιση των συμπτωμάτων παίζουν οι υψηλές θερμοκρασίες μετά τον παγετό.

Συνήθως έχουμε σκούρο πράσινα φύλλα μετά τον παγετό, οι νεκρώσεις αργούν για να φανούν.

Το στάδιο των φυτών που έχει τις μεγαλύτερες αντοχές το σιτάρι είναι μετά το αδέλφωμα (μετά τα 3-4 πρώτα φύλλα). Σημαντικό ρόλο στην ανθεκτικότητα στον παγετό έχει και η κάθε ποικιλία, διαφορετικές ανεκτικότητες η μία με την άλλη.

Μετά τους – 9 ° C έχουμε χλωρωτικά φύλλα, νεκρωτικά φύλλα. Σε αυτό το στάδιο ο επηρεασμός των φυτών δεν είναι μεγάλος όταν είμαστε στο αδέλφωμα. Και είναι λογικό αν σκεφτούμε ότι το ριζικό σύστημα που έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι προστατευμένα κάτω από το έδαφος. Νέα βλάστηση μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει τα προβλήματα από τα καψίματα.

Πιο ευαίσθητα στάδια είναι τα μεταγενέστερα στο στέλεχος όπου έχουμε νεκρώσεις και διακόπτεται η κίνηση του νερού και των θρεπτικών στελεχών μέχρι και θάνατο φυτών. Επίσης μπορεί να κάνει ελαφρύ αποχρωματισμό του στελέχους και δημιουργία αδύναμου στελέχους με πολύ μειωμένες αποδόσεις. Μετά τους παγετούς φοβόμαστε για πολλές ασθένειες που μπορούν να βρουν διόδους και αδύναμα φυτά.

Επίσης ευαίσθητα στάδια είναι πριν  και μετά την άνθηση με μικρές αντοχές σε παγετούς και σίγουρα επηρεάζουν τις αποδόσεις και τις ποιότητες.

Ως αποτέλεσμα του παγετού είναι να έχουμε λιγότερα φυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντα μικρότερες αποδόσεις. Ιδανικός καιρός στην περίοδο (δροσερός με καλή σχετική υγρασία) πριν την ανθοφορία διευκολύνει την ανάπτυξη και την ανάκτηση των αποδόσεων, θερμός και ξηρός θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα.

1 reply »

Απάντηση