Καλλιεργητικές Τεχνικές

Ελαιοκράμβη: Καλλιεργητικές Τεχνικές

Η Ελαιοκράμβη είναι φυτό που καλλιεργείται για τα έλαια του.  Το έλαιο παράγεται από θερμική επεξεργασία του σπόρου που στην συνέχεια συνθλίβεται και δίνει μεγάλα ποσοστά σε έλαιο (περιεκτικότητα περίπου 45 %).

Κάποιες ποικιλίες καλλιεργούνται για βρώσιμό λάδι (κραμβέλαιο). Τα υπολείμματα της επεξεργασίας του σπόρου χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές. Κάποιες ποικιλίες  χρησιμοποιούνται για παραγωγή βιοκάυσιμου (βιοντίζελ).

Φυτό ετήσιο που αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Λατινική ονομασία: Brassica napus της οικογένειας Brasicaceae

Ποικιλίες: Υπάρχουν οι χειμερινές και οι εαρινές ποικιλίες. Κυρίως χρησιμοποιούνται οι χειμερινές στην Ελλάδα και έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις.

canola2

Εποχή σποράς: Κατάλληλες ημερομηνίες για μέγιστες αποδόσεις είναι από 1 έως τέλη Σεπτεμβρίου. Βάθος σποράς κοντά στο 1 cm. Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 7 cm φυτό από φυτό και 30 με 40 cm γραμμή από γραμμή.

Ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης:  Άριστες θερμοκρασίες ανάπτυξης από 16-25 °C. Χρειάζεται να περάσει το στάδιο της εαρινοποίησης για να ανθήσει.

Εδαφολογικές συνθήκες: Μεσαίας και ελαφριάς σύστασης χωράφια με καλή στράγγιση. Ιδανικό pH 5,8-7,5

Λίπανση: Οι ανάγκες του φυτού είναι 8 Ν, 10 P, 8 K. Η υπερβολική λίπανση σε άζωτο μας κάνει πλαγιάσματα των φυτών μετά την άνθηση με αποτέλεσμα μείωση παραγωγής.

Άρδευση: Απαραίτητη στην σπορά και από την ανθοφορία και μετά. Πολλοί επιλέγουν να τα καλλιεργούν σε ξερικά χωράφια με μικρότερες αποδόσεις.

Εχθροί: Οι κύριοι εχθροί είναι οι αφίδες, πιερίδα του λαχάνου κ.α.

Ασθένειες: Οι κυριότερες ασθένειες είναι η σκληρωτίνια, αλτερνάρια, μαύρος λαιμός, βοτρύτης κ.α.

Αμειψισπορά: Μετά από καλλιέργεια ελαιοκράμβης, αμειψισπορά με σιτάρι, ψυχανθή και άλλα. Καλλιέργεια ελαιοκράμβης στο ίδιο χωράφι μετά από 3 με 4 χρόνια.

Συγκομιδή: Η συγκομιδή γίνεται με μηχανές σιταριού με κάποιες τροποποιήσεις.  Έχει γρήγορη ωρίμανση και η έγκαιρη συγκομιδή απαραίτητη για μεγαλύτερες αποδόσεις. Έτοιμο για αλωνισμό θεωρείται όταν οι λοβοί των φυτών έχουν κίτρινο χρώμα και οι περισσότεροι σπόροι μαύρο με ελάχιστους σπόρους πράσινο χρώμα με υγρασία από 14 % και κάτω.

Αποθήκευση: Απαραίτητη η ξήρανση του προϊόντος με επιθυμητή υγρασία 10 % ώστε να είναι κατάλληλη για αποθήκευση.

 

2 replies »

Απάντηση