Κλίμα και προβλήματα στα φυτά

Παγκόσμια ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας 17/6

Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας.

Πολλοί οι λόγοι που μας οδηγούν στην ερημοποίηση, η κλιματική αλλαγή (αύξηση της θερμοκρασίας μείωση των βροχοπτώσεων, κάποιοι νομίζουν ότι είναι ψέμα), η καταστροφή των δασών, η υπερβόσκηση, επίσης είναι πολιτικοοικονομικό ζήτημα και χρειάζονται ριζικές αλλαγές.

Με την λέξη ερημοποίηση εννοούμε την υποβάθμιση των εδαφών, δεν είναι γόνιμα και ακατάλληλα για καλλιέργεια.

Πλέον πολλές εκτάσεις γίνονται ακατάλληλες για γεωργική εκμετάλλευση και ερημοποιούνται. Δεν είναι μια εικασία, γίνεται και στην Ελλάδα

Αυτή η παγκόσμια ημέρα προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τόσο τους καταναλωτές όσο όλη την κοινωνία για αλλαγή των συνηθειών τους με το σύνθημα Τροφή-Διατροφή-Ίνα και στροφή της κοινωνίας στην αειφορό γεωργία και κατανάλωση.

Στο παρακάτω θα δείτε μια εκδήλωση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της ερημοποίηση και ξηρασίας

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής άρθρα:

Πλημμύρες: Επιπτώσεις στην καλλιέργεια και το έδαφος

Ο καιρός τρελάθηκε … μαζί και τα φυτά. Τελικά τι προστατεύει τον παραγωγό;  Ποιες οι μελλοντικές επιπτώσεις στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων;

Αβιοτικά προβλήματα στα φυτά: Γενικές γνώσεις

Απάντηση