Ασθένειες φυτών

Η ξηρά κορυφή και η αντιμετώπιση της στον κήπο

Το φαινόμενο της ξηράς κορυφής (blossom and rot) εντοπίζεται ως καφέ σήψη στην βάση από το σημείο όπου προήλθε το λουλούδι (το αποκαλούν και τάπα).  Η σήψη είναι αποτέλεσμα της έλλειψης του διαθέσιμου ασβεστίου στο φυτό. Είναι μία φυσιολογική διαταραχή που προκαλείται από την ανισορροπία ασβεστίου. Κυρίως εντοπίζεται στην αρχή της συγκομιδής όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη από θρεπτικά.

Στα φυτά που εντοπίζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι η τομάτα, κολοκυθάκι, μελιτζάνα, πιπεριά, πεπόνι κ.α.

Η έλλειψη του διαθέσιμου ασβεστίου μπορεί να οφείλετε στους παρακάτω λόγους

 • Η μη επαρκής ποσότητα ασβεστίου στο έδαφος
 • Η μη διαθεσιμότητα του ασβεστίου λόγω του ακραίων τιμών του pH του εδάφους
 • Η ανταγωνιστικότητα θρεπτικών ουσιών σε βάρος του ασβεστίου, περίσσεια αζώτου στο έδαφος προκαλεί γρήγορη ανάπτυξη και το φυτό δεν μπορεί να προσλάβει το ασβέστιο τόσο γρήγορα.
 • Η μη καλή υγρασία (περίσσεια η έλλειψη) του εδάφους μπορούν να περιορίσουν την μεταφορά των θρεπτικών άρα και του ασβεστίου.
 • Επίσης όταν έχουμε υπερβολική ανάπτυξη φυτών και δεν υπάρχει η κατάλληλη επάρκεια ασβεστίου για τους καρπούς
 • Προβληματικές ρίζες των φυτών, δεν μπορούν να πάρουν τις απαραίτητες ποσότητες σε θρεπτικά
 • Κρύα εδάφη

Αντιμετώπιση της ξηράς κορυφής

Καταρχήν πρέπει να εντοπίσετε ποια είναι η αιτία της ανεπάρκειας και να αναλάβετε δράση.

Για αυτό να κάνετε μία εδαφική ανάλυση, αυτή θα σας δείξει την επάρκεια του διαθέσιμου ασβεστίου, το pH του εδάφους κ.α

 • Αν έχετε έλλειψη ασβεστίου θα πρέπει να προσθέσετε ασβέστη ή δολομίτη ή γύψο
 • Αν έχετε ακραίο pH εδάφους (είτε όξινο είτε αλκαλικό) πρέπει να το βελτιώσετε.
 • Η καλή σχετική υγρασία το καλοκαίρι μειώνει τα προβλήματα που σχετίζονται με την κακή μεταφορά θρεπτικών. Η εδαφοκάλυψη βοηθά στην μη γρήγορη εξάτμιση του νερού από το έδαφος.
 • Τα βιολογικά λιπάσματα που χρησιμοποιούμε να είναι αξιόπιστα για να μην έχουν άλατα σε μεγάλο βαθμό. Να αποφεύγουμε τα αζωτούχα λιπάσματα, ένα καλό οργανικό λίπασμα αρκεί.
 • Σε κρύα εδάφη δηλαδή όταν δεν έχει ανέβει η θερμοκρασία, έχουμε αργή μεταφορά θρεπτικών στα φυτά. Μία λύση είναι η μεταφύτευση αφού ανέβουν οι θερμοκρασίες εδάφους.
 • Διατηρήστε της ρίζες των φυτών υγιείς, απαλλαγμένες από ασθένειες.
 • Βγάλτε το σημειωματάριο σας και γράψτε ποιες ποικιλίες είναι πιο ευαίσθητες σε αυτό το φαινόμενο. Και χρησιμοποιήστε ανθεκτικές ποικιλίες.

Ασβέστης, δολομίτης ή γύψος ;

Η επιλογή θα γίνει από τον τοπικό γεωπόνο, ο ασβέστης και ο δολομίτης αυξάνουν το pH. Ο δολομίτης έχει λιγότερο ασβέστη από τον ασβέστη, αλλά το πλεονέκτημα του είναι ότι έχει και μαγνήσιο. Ο ασβέστης προτείνετε όταν έχουμε πολύ όξινο έδαφος και θέλουμε να το βελτιώσουμε άμεσα.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής άρθρα:

Χρήσιμες συμβουλές για την καλλιέργεια της μελιτζάνας στον κήπο

Χρήσιμες συμβουλές για την καλλιέργεια τομάτας στον κήπο

Χρήσιμες συμβουλές για την καλλιέργεια της αγγουριάς στον κήπο

Συχνά προβλήματα της κολοκυθιάς που συναντάμε στον κήπο

Χρήσιμες συμβουλές για την καλλιέργεια της πιπεριάς στον κήπο

Απάντηση