Γεωπονικά θέματα

Μια Γεωπονική ματιά σε θέματα που αφορούν την καλλιέργεια από την προετοιμασία του εδάφους, την δημιουργία του αγροτικού προϊόντος ώστε να είναι έτοιμο να καταναλωθεί και να μας δώσει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, έως μια γεωπονική προσέγγιση για την προσαρμογή του γεωργικού περιβάλλοντος στις νέες προκλήσεις του μέλλοντος. Καθώς και την ενασχόληση θεμάτων που αφορούν τον κλάδο των γεωπόνων στην σημερινή Ελλάδα.