Όροι Χρήσης

Αποποίηση ευθυνών | Disclaimer

Οι geoponoi.gr είναι γεωπονική ιστοσελίδα όπου δίνει κάποιες κατευθύνσεις και ιδέες σε γεωπονικά θέματα σύμφωνα με γνώσεις και εμπειρίες των αρθρογράφων γεωπόνων.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι geoponoi.gr δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες παρότι είναι έγκυρες . Γιατί οι γεωπονικές συμβουλές πρέπει να  είναι ειδικές για συγκεκριμένο χωράφι  ή κήπο όπου συντρέχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να ελέγχονται αν και κατά πόσο γίνανε σωστά.

Επομένως εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι κατά την εφαρμογή ενεργειών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας

Οι χρήστες της σελίδας μας, οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές στους όρους χρήσης. Η χρήσης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά από αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Πολιτική απορρήτου | Privacy Policy

Οι <Geoponoi.gr> δίνουν μεγάλο ενδιαφέρον στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, και λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια. Προστασία απορρήτου των προσωπικών δεδομένων  των επισκεπτών μας είναι βέβαιη.

Δεν κρατάμε κανένα αρχείο με προσωπικά δεδομένα επισκεπτών μας. Όλες οι συζητήσεις (e-mail, μηνύματα στα social media) είναι εχέμυθες και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Σεβόμαστε και εφαρμόζουμε όλες τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό νομοθεσία για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

Η παρούσα πολιτική προστασίας απορρήτου ισχύει για όλα τα στοιχεία που τυχόν θα συλλεχθούν κατά την επικοινωνία μας μέσω e-mail ή μηνυμάτων στα social media (facebook, Instagram, twitter). Κατά την χρήση σας στο geoponoi.gr συμφωνείτε με τα παραπάνω και συναινείτε με την παρούσα πολιτική προστασίας απορρήτου.

Η συγκεκριμένη πολιτική προστασίας απορρήτου αφορά μόνο τους διαδικτυακούς τόπους που ελέγχουμε, για τους άλλους που δεν ελέγχουμε και απλά φιλοξενούμαστε (facebook, twiter, instagram,wordpress) εξακολουθούμε να σεβόμαστε την πολιτική προστασίας απορρήτου όπως το περιγράψαμε άλλα  υπαγόμαστε στην πολιτική προστασίας της πλατφόρμας (facebook, twiter, instagram,wordpress) που μας φιλοξενεί και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις πλατφόρμες.

Πνευματική Ιδιοκτησία | Copyright

Το περιεχόμενο  διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η αναδημοσίευσή του χωρίς άδεια των διαχειριστών.