Καλλιέργειες

Εδώ θα βρείτε κάποιες καλλιεργητικές τεχνικές και τεχνικές οδηγίες (φυτοπροστασία, ζιζανιοκτονία) για πολλές από τις καλλιέργειες που σας ενδιαφέρουν. Θα μάθετε νέες καλλιέργειες και θα δείτε ποιες έχουν μέλλον στην Ελλάδα και αφήνουν ικανοποιητικό αγροτικό κέρδος. Έμπειροι Γεωπόνοι θα σας απαντήσουν στις απορίες σας.