Ετικέτα: Μελιτζάνα

Μελιτζάνα: Καλλιεργητικές Τεχνικές

Η μελιτζάνα είναι φυτό του καλοκαιριού. Λατινική ονομασία: Η μελιτζάνα ανήκει στο γένος Melongena. Η κύρια βοτανική ποικιλία της είναι Solanum melongena var. esculentum. Οι πρώτες αναφορές του φυτού έγιναν στην αρχαιότητα. Ποικιλίες: Τύπου φλάσκα και ποικιλίες τύπου Λαγκαδιανή. Εποχή σποράς: Η σπορά ξεκινά στο φυτώριο τον Απρίλιο-Μάιο […]