Κλίμα και προβλήματα στα φυτά

Αβιοτικά προβλήματα στα φυτά: Γενικές γνώσεις

Αβιοτικοί παράγοντες είναι ένα σύνολο μη ζωντανών παραγόντων του περιβάλλοντος.

Στα φυτά οι βασικοί παράγοντες που τα επηρεάζουν είναι: η φωτοπερίοδος, η ένταση φωτός, η θερμοκρασία, η βροχή, το νερό άρδευσης, ο άνεμος, το pH του εδάφους, ο τύπος του εδάφους, η αλατότητα ,  η ρύπανση, το υψόμετρο και άλλοι.

Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν στην καλλιέργεια ενός φυτού. Τα αβιοτικά προβλήματα που δημιουργούν  στα φυτά είναι η παρέκκλιση της φυσιολογικής λειτουργίας του φυτού. Πολλά φυτά που δεν αναπτύσσονται φυσιολογικά  σε όξινα ph μένουν νάνα κιτρινίζουν και ξεραίνονται. Επίσης τα φυλλώδη δεν καλλιεργούνται σε περιοχές με δυνατούς ανέμους γιατί δημιουργούν στίγματα άρα σημαντική υποβάθμιση του προϊόντος.

%ce%b1%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1

Η γεωπονική επιστήμη προσπαθεί να υπερκεράσει αυτά τα προβλήματα έως ένα επιτρεπόμενο βαθμό. Κάποιες από αυτές τις προσπάθειες είναι με βελτιώσεις ποικιλιών για αντοχή σε δύκολα ph, σε δύσκολους   τύπους εδαφών. Επίσης με δίχτυα αντιχαλαζικά, αντιπαγωτικά και πολλές άλλες προσπάθειες.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλουν στην μείωση της παραγωγής και την ποιοτική υποβάθμιση ακόμα και την καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου.

Τρόποι αποφυγής είναι η κατάλληλη επιλογή της καλλιέργειας λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους παράγοντες. Εδώ θα πρέπει να τονιστούν τα μεγάλα σκόπιμα λάθη προώθησης καλλιεργειών σε μέρη που η αποδόσεις τους δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος παραγωγής.

Στα επόμενα άρθρα θα αναφερθούν κάποιους από αυτούς τους παράγοντες και κάποιες λύσεις για να βελτιωθούν τα προβλήματα.

Απάντηση