Ζιζάνια

Ζιζάνια: Μαρτιάκος

Εντοπίζεται πλέον σε όλη την Ελλάδα και είναι δυναμικός αναπτυσσόμενο ζιζάνιο τα τελευταία χρόνια. Είναι από τα επικίνδυνα ζιζάνια διότι εντοπίζονται τοξίνες (μεγάλη συγκέντρωση αλκαλοειδών)  που προκαλούν στα κτηνοτροφικά ζώα ηπατικά προβλήματα .

Λατινική ονομασία: Senecio vulgaris L.

Εποχή εμφάνισης: Ετήσιο ή διετές ζιζάνιο και εντοπίζεται όλες τις εποχές του χρόνου (υπό προϋποθέσεις).  Κυρίως ανθίζει Μάρτιο με Απρίλιο για αυτό πήρε και το όνομα Μαρτιάκος,  αν επιτρέψει ο καιρός έχει και δεύτερη ανθοφορία τον φθινόπωρο.

Καλλιέργειες που εντοπίζεται: Δημητριακά, Ψυχανθή, Καλλωπιστικά, Λαχανικά

Εδάφη προτίμησης: Ελαφριά εδάφη.

Τρόποι αναπαραγωγής: Κυρίως με τον σπόρο όπου μεταδίδεται με τον αέρα. Χαρακτηριστικό είναι το χνούδι μετά την ανθοφορία. Έως χίλιους σπόρους ανά φυτό.

Αντιμετώπιση: Η καταστροφή των ζιζανίων με μηχανικά μέσα η με καθολικά ζιζανιοκτόνα όταν βρίσκεται στις άκρες των χωραφιών ή στα κανάλια τα αρδευτικά ή στο χωράφι σε μη καλλιεργητική περίοδο.

Η κοπριά που αν τυχόν  ρίξετε στο χωράφι σας να επιβεβαιώσετε ότι δεν έχει σπόρους ζιζανίων, γίνεται μεταφορά αυτού του ζιζανίου. Πυκνές φυτεύσεις των καλλιεργειών δυσκολεύουν την δίοδο του σπόρου του ζιζανίου να βρει ελεύθερο χώρο εγκατάστασης. Στην μηδική οι συχνές κοπές ευνοούν την είσοδο του ζιζανίου.

Καταπολέμηση: Με χημικά ζιζανιοκτόνα. Συμβουλευτείτε τον τοπικό γεωπόνο πιο ζιζανιοκτόνο έχει έγκριση για την καλλιέργεια που σας ενδιαφέρει και διαβάστε και στην ετικέτα ότι αναφέρει ότι έχει έγκριση στην καλλιέργεια που έχετε.

Απάντηση