Ασθένειες φυτών

Ασθένειες σπανακιού: Περονόσπορος σπανακιού

Είναι μία καταστροφική ασθένεια για την καλλιέργεια. Η ευκολία της να σπάει ανθεκτικές ποικιλίες σπανακιού με διάφορες φυλές (πάνω από 15 φυλές περονόσπορου) την καθιστά επικίνδυνη.

Λατινική ονομασία: Peronospora farinosa f. sp. Spinaciae

Συμπτώματα: Γκρι ανάπτυξη του παθογόνου κυρίως κάτω πλευρά των φύλλων. Στην πάνω πλευρά του φύλλου, πάνω από όπου αναπτύσσεται το χνούδι, το χρώμα του φύλλου θα είναι κίτρινο αρχικά θαμπό, στην συνέχεια γίνεται πιο έντονο κίτρινο και πιο μεγάλο. Όταν παρατηρούμε μόνο το κιτρίνισμα του φύλλου υπάρχει χαμηλή υγρασία και δεν αναπτύσσεται το μυκήλιο.

Για να είμαστε σίγουροι ότι είναι περονόσπορος βάζουμε τα φύλλα σε υγρασία για μία ημέρα περιμένοντας να εμφανιστεί  το μυκήλιο στην κάτω επιφάνεια (το χνούδι) του φύλλου.

Βιολογικός κύκλος: O περονόσπορος διαχειμάζει στην μορφή των ωοσπορίων κυρίως σε ζιζάνια, ή στο έδαφος σε υπολείμματα καλλιεργειών ή στο έδαφος. Τα αγενή σπόρια προσβάλουν το σπανάκι, μεταφέρονται με τον αέρα (σε μεγάλες αποστάσεις) ή με μολυσμένες σταγόνες νερού και χρειάζονται υψηλή υγρασία για να αναπτυχθούν.

Ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης:  15 ° C με 22 ° C. Κυρίως την άνοιξη και τον φθινόπωρο έχουμε τις μεγαλύτερες προσβολές. Όταν δεν το ευνοούν οι θερμοκρασίες βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση και όταν ξανά είναι ευνοϊκές οι συνθήκες  δραστηριοποιείται.

Αντιμετώπιση: Χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών είναι η πιο αποδοτική μέθοδος. Υπάρχουν ποικιλίες που είναι ανθεκτικές σε πάνω από 14 φυλές. Καταστροφή  μολυσμένων υπολειμμάτων της καλλιέργειας και αμειψισπορά για τουλάχιστον δύο με τρία χρόνια, φύτευση προς την κατεύθυνση του ανέμου, αποφυγή υγρών περιοχών για φύτευση αυτής της καλλιέργειας.

Καταπολέμηση:

Με ψεκασμούς με μυκητοκτόνα φυλλώματος εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. Ρωτήστε τον τοπικό γεωπόνο για την καλύτερη περίοδο ψεκασμού. Πολλοί παράγοντες καθορίζουν τον χρόνο επέμβασης κυρίως πριν από περίοδο με βροχές.

Απάντηση