Γεωπονικοί Προβληματισμοί

Παράγοντες που επηρεάζουν το πότισμα

Όλοι γνωρίζουν την χρησιμότητα του νερού στα φυτά. Πολλά νεαρά φυτά δεν μπορούν να αναπτύξουν υγιές ριζικό σύστημα λόγω της ανεπάρκειας ή της πληθώρας σε νερό.

Επίσης μπορεί να προκαλέσει την μη φυσιολογική λειτουργία των φυτών. Ελλείψεις νερού προκαλούν πρωίμηση παραγωγής, μειωμένες παραγωγές έως καθόλου παραγωγή, ανθόρριες, καρποπτώσεις,  ξηράνσεις φυτών και δενδρυλλίων. Η πληθώρα νερού προκαλεί σήψεις ριζών και του στελέχους, ασθένειες φυλλώματος, σήψεις καρπών, απώλειες των νιτρικών λιπασμάτων.

Ποτίζουμε σκεπτόμενοι τους παρακάτω παράγοντες

  • Πρέπει να λάβουμε υπόψιν τις απώλειες που θα προκύψουν από το πότισμα. Απώλειες προκαλεί η επιφανειακή απορροή που συμβαίνει κυρίως σε επικλινή εδάφη, η πολύ βαθιά εισχώρηση του στο έδαφος και η εξατμισοδιαπνοή.
  • Τις καιρικές συνθήκες της περιοχής, το είδος του φυτού, τον τύπο του εδάφους
  • Τα παχύφυτα φυτά (οικογένειας κακτοειδών) έχουν μικρές απαιτήσεις σε νερό για την ανάπτυξη τους. Υπερβολικό πότισμα αυτών των φυτών τα καταστρέφει.
  • Στα ελαφριά εδάφη οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες από ότι στα πιο βαριά εδάφη.

Όταν κάνουμε μεταφύτευση πρέπει να εκλάβουμε όλους τους παραπάνω παράγοντες, ένας μπούσουλας ποτίσματος είναι να ποτίζουμε  έως ότου υγρανθεί σε βάθος του εδάφους περίπου 6 με 12 cm αναλόγως τον τύπο του εδάφους. Έτσι το χώμα όταν στεγνώσει σχετικά γρήγορα θα ωθήσει τις ρίζες να αναζητήσουν μόνες τους για νερό.

Γενικός κανόνας δεν υπάρχει στο πότισμα, άλλοτε κάνουμε συχνά ελαφριά ποτίσματα και άλλοτε κάνουμε πιο λίγα αλλά καλά ποτίσματα εκλαμβάνοντας τους παραπάνω παράγοντες.

Τα νεαρά φυτά που ποτίζονται βαθιά αλλά όχι συχνά έχουν ισχυρές ρίζες ενώ τα φυτά που ποτίζονται ελαφρά και συχνά έχουν ρηχές και αδύναμες ρίζες. Οι ανάγκες ποτίσματος διαφέρουν από το στάδιο του φυτού, λιγότερες ανάγκες στην φύτευση, περισσότερες στις ανθοφορία και καρπόδεση.

Η εδαφοκάλυψη με  σάπια φύλλα, πέτρες, θα μειώσει την εξάτμιση από γυμνές επιφάνειες γύρω από δέντρα, σε επικλινή εδάφη.

Το πότισμα γίνεται στους κήπους νωρίς το πρωί για αποφυγή της εξατμισοδιαπνοής ή νωρίς το απόγευμα. Στο χωράφι αποφεύγουμε τις μεσημβρινές ώρες και τα βαριά ποτίσματα το βράδυ για αποφυγή ασθενειών.

1 reply »

Απάντηση