Ασθένειες φυτών

Ασθένειες Φυτών: Μύκητες

Ασθένειες Φυτών: Μύκητες

Η επιστήμη που μελετά τις ασθένειες των φυτών είναι η Φυτοπαθολογία.

Οι ασθένειες μπορεί να οφείλονται

  • σε μύκητες (ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί)
  • σε προκαρυωτικοούς οργανισμούς ( βακτήρια, μυκοπλάσματα)
  • σε ιούς
  • σε αβιοτικούς παράγοντες ( κακές καιρικές συνθήκες και ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων).

Ασθένεια είναι η παρέκκλιση της φυσιολογικής λειτουργίας του φυτού.

Η οικονομική ζημιά που προξενούν μπορεί να είναι ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος, ποσοτική μείωση της παραγωγής, καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου.

12_bean_rust

Φωτογραφία Σκωρίαση Φασολιού

Μύκητες:

Είναι ευκαρυωτικοί φυτικοί οργανισμοί που δεν έχουν χλωροφύλλη. Το σώμα τους είναι νηματώδεις διακλαδούμενες υφές και αναπαράγονται με σπόρια. Οι υφές αποτελούν το μυκήλιο.

Στην φύση υπάρχουν καταγεγραμμένοι 60.000 μύκητες από τους οποίους περίπου 10.000 προσβάλουν τα φυτά και 50 προσβάλουν τον άνθρωπο. Η τροφή των μυκήτων τα ταξινομεί στα σαπρόφυτα (αυτά που τρέφονται με νεκρή οργανική ουσία), τα παράσιτα ( όπου αναπτύσσονται μόνο σε ζωντανούς οργανισμούς), αυτά που τρέφονται τόσο ως παράσιτα όσο και σε σαπρόφυτα.

Θερμοκρασίες ανάπτυξης: Οι ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης για τους περισσότερους μύκητες είναι 20-30 °C.

Αναπαραγωγή: Οι μύκητες έχουν δύο είδη αναπαραγωγής Εγγενή και Αγενή αναπαραγωγή.

Αγενής αναπαραγωγή η αναπαραγωγή του μύκητα μόνο από τον ένα ‘γονέα’. Σκοπός της αναπαραγωγής αυτής η ταχεία αύξηση και διασπορά των μυκήτων.

Εγγενής αναπαραγωγή η αναπαραγωγή του μύκητα που απαιτεί την συγχώνευση γενετικής ουσίας δυο πυρήνων αντίθετου φύλου. Σκοπός της αναπαραγωγής αυτής είναι η ποικιλομορφία του είδους.

 

Πηγές

Κλωνάρη Ι.Κ., 1996, Γενική Φυτοπαθολογία . Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη

Πηγές φωτογραφίας

http://www.agrobestgrup.com/images/icerik/12_Bean_Rust.jp g

http://www.croppro.com.au/crop_disease_manual/ch07s05.php

 

Απάντηση