Καλλιεργητικές Τεχνικές

Αρακάς: Καλλιεργητικές Τεχνικές

Το μπιζέλι είναι χειμωνιάτικο φυτό, ανάλογα με τη χρήση που έχει, διαφέρουν και τα ονόματα του. Αρακάς θεωρείτε το φυτό που τρώγονται οι τρυφεροί σπόροι του. Επίσης το κτηνοτροφικό μπιζέλι που χρησιμοποιείτε για τροφή των ζώων (εδώ τρώγεται όλη η φυτομάζα από τα ζώα).  Επίσης σε πολλές χώρες ο αρακάς ξηραίνεται και τρώγεται ως όσπριο, στην Ασία τρώγεται ο λοβός και μία άλλη χρήση του ως ξηρό καρπό.

Λατινική ονομασία: Pisum sativum L

Ποικιλίες: Στον ευρωπαϊκό κατάλογο σπόρων υπάρχουν πάνω από 500 ποικιλίες μπιζελιού όπου χρησιμοποιούνται για να παράγουν το προϊόν αρακά. Και υπάρχει ένα σύστημα μέτρησης των ποικιλιών που τα κατατάσσει ανάλογα με το χρόνο ωρίμανσης τους.

arakas-3

Εποχή σποράς: Ιδανικές εποχή σποράς από μέσα Ιανουαρίου έως και μέσα Μαρτίου σε όψιμες (πιο κρύες) περιοχές. Με μηχανές σιταριού σπέρνεται συνήθως τόσο ο αρακάς όσο και το κτηνοτροφικό μπιζέλι. Ιδανικό βάθος σποράς είναι 2 εκατοστά.

Ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης:  Οι Ιδανικές θερμοκρασίες είναι από 12-24 °C. Κάτω από 0 °C δεν έχει πρόβλημα το φυτό εκτός αν βρίσκεται σε ανθικά στάδια όπου εκεί έχουμε προβλήματα.

Εδαφολογικές συνθήκες: Αναπτύσσεται σε όλους τους τύπους εδαφών ικανοποιητικά. Η επιλογή χωραφιών είναι σημαντική αναλόγως με την χρήση του προιόντος. Επιλέγονται εύκολα προσβάσιμα χωράφια των χειμώνα όταν μιλάμε για βιομηχανική χρήση.

Λίπανση: Απαιτήσεις της καλλιέργειας ανά στρέμμα είναι 12 μονάδες Ν, 10 μονάδες P και 13 μονάδες K. Ως ψυχανθές αναπτύσσει αζωτοδευσμευτικά βακτήρια αλλά είναι απαραίτητη η λίπανση.

Εχθροί: Ο κυριότερος εχθρός είναι Αφίδες

Ασθένειες: Οι κύριες ασθένειες είναι ριζοκτώνιες, φουζάρια, ασχοκυτώσεις, περονόσπορος βακτηριώσεις.

Συγκομιδή: Ο Μάιος και Ιούνιος είναι οι μήνες όπου γίνεται η συγκομιδή. Γίνεται με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια το προϊόν που προορίζεται για την φρέσκια αγορά.

Απάντηση